บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า Kardinal Stick แบบ Pod System​

บุหรี่ได้รับความนิยมมาเป็นเวลานานตั้งแต่สมัยก่อนถึงแม้ว่าทุกคนจะรู้ดีว่าการสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพ แต่ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ก็ได้มีการคิดค้นบุหรี่ไฟฟ้า Kardinal Stick แบบ Pod System หรือ KS Pod เพื่อให้ประสบการณ์การสูบบุหรี่ในรูปแบบใหม่